Tyytyväinen koira- Onnellinen omistaja- Pitkä kurssi

Tyytyväinen koira- Onnellinen omistaja- Pitkä kurssi

Suuren suosion saavuttanut Tyytyväinen koira- Onnellinen omistaja- kurssi uusitaan tammikuusta alkaen!

Turun Murre ja Eläinkoulutusblogin Jaana Pohjola järjestävät yhteistyössä pitkän kurssin koiraharrastajille. Kurssi sopii kaikille koiranomistajille harrastuksista, tai tavoitteista riippumatta, ja se kestää tammikuusta toukokuuhun sisältäen seitsemän lähipäivää.

Kurssin kantava teema on tyytyväinen koira. Hyvinvointi on paljon muutakin kuin kouluttamista; koiran käyttäytymistä voidaan tarkastella monesta muustakin kuin kouluttamisen näkökulmasta. Kurssin aiheita ovat lajityypillinen käyttäytyminen; sen tärkeys ja siihen vaikuttaminen virikkeiden avulla, suhde omistajan ja koiran välillä sekä kouluttamiseen liittyviä kokonaisuuksia. 

Kurssilla saat kokonaiskäsityksen psyykkisestä hyvinvoinnista ja siitä, miten sitä voi parantaa. Kokonaisvaltainen hyvinvointi parantaa oppimistuloksia ja parantaa koiran mielialaa. Sopivat olosuhteet ja lajityypillisten tarpeiden tunnistaminen auttavat pitämään koiran terveenä ja tyytyväisenä. 

Kurssin käyneenä osaat havainnoida omaa koiraasi ja pitää sen tyytyväisenä. Osaat lisäksi kouluttamisen perustekniikat ja pystyt soveltamaan niitä arkipäivän tilanteisiin. Kurssi ei edellytä pohjatietoja tai taitoja. 

Lähipäivien ohella kurssiin sisältyy suljettu Facebook-ryhmä, jossa käydään keskustelua mm. kotona tehtävistä harjoituksista omien koirien kanssa.

Kurssin vastuukouluttajana toimii eläinten käytösneuvoja Jaana Pohjola (BSc, MSc). Jaana kouluttaa työkseen eläinten omistajia ongelmatilanteissa, ja hänet tunnetaan parhaiten suositusta Eläinkoulutusblogistaan. Kouluttaminen ja sen tekniikat ovat tärkeitä, mutta se on vain pieni osa eläimen kokonaishyvinvointia - yhtä tärkeää on järjestää lajille sopivat olosuhteet ja tarjota lajille tai rodulle tyypillisiä kokemuksia. 

SU 28.1. klo 10-15 Lajityypillinen käyttäytyminen ja ongelmakäyttäytyminen
LA 10.2. klo 10-15 Virikkeet ja ajankäytön hallinta
SU 4.3. klo 10-15 Koiran ja ihmisen suhde
LA 24.3. klo 10-15 Käsittelytoimenpiteet ja klassinen ehdollistuminen
SU 15.4. klo 10-15 Palkkion valinta, omaehtoisuus ja valinnan mahdollisuus
LA 5.5. klo 10-15 Koulutusmenetelmät, ja niiden soveltaminen käytäntöön
LA 26.5. klo 10-15 Käytösongelmat ja niiden ratkaiseminen


Koko kurssin hinta 590€ (voi suorittaa neljässä erässä)
Lähipäivät järjestetään Turun Murren tiloissa Liedon Tuulissuolla
Kyselyt/ilmot katja@turunmurre.fi